Zgodnie z Zarządzeniem nr 651/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 04.05.2020 r zostały wprowadzone Zasady korzystania z Lotniska Krosno (EPKR) w czasie stanu epidemii COVID-19.

Dokumenty znajdują się w dziale DLA PILOTA oraz pod poniższymi linkami:

Zarządzenie nr 651/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 04.05.2020 r.

Zasady korzystania z Lotniska Krosno (EPKR) w czasie stanu epidemii COVID-19.